POŻYCZKA PRZEZ INTERNET ǀ KALKULATOR ǀ KREDYT GOTÓWKOWY

Dzięki wchodzącym w życie 1 lipca zmianom przepisów UE w zakresie udzielania pomocy public…

Pożyczki prywatne na procent Dzięki wchodzącym w życie 1 lipca zmianom przepisów UE w zakresie udzielania pomocy publicznej de minimis  z programu gwarancji
de minimis[1]
będą
mogły korzystać także podmioty działające w sektorze węglowym.
Korzystniejsze będą też warunki obliczania wartości pomocy publicznej
przy krótkim okresie zabezpieczania transakcji w formie gwarancji
de minimis (do 27 miesięcy, co powinno ułatwić przedsiębiorcom dostęp
do wyższych kredytów. Bank Gospodarstwa Krajowego już dostosował warunki
udzielania gwarancji de minimis do nowych wytycznych.

30 czerwca zakończył się okres przejściowy dla przepisów UE w zakresie pomocy de minimis[2],
co spowodowało konieczność dostosowania warunków udzielania gwarancji de minimis przez BGK do nowych wytycznych.
 
Najważniejsze zmiany w programie udzielania gwarancji de minimis do kredytów obrotowych i inwestycyjnych przez BGK to:
 

1.   
Nowy
sposób obliczania ekwiwalentu dotacji brutto dla gwarancji – oprócz
wartości gwarancji będzie też brany pod uwagę okres jej obowiązywania,
co np. przy kredytach
obrotowych udzielanych na stosunkowo krótki okres (maksymalnie do 27
miesięcy będzie korzystniejsze dla przedsiębiorców i pozwoli na
uzyskanie wyższego finansowania. Dla przykładu: w przypadku gwarancji
udzielanej w maksymalnej kwocie 3,5 mln zł na okres
roczny, przy kursie euro wynoszącym 4,20 wartość pomocy wyliczona wg
nowych zasad wyniesie 22 222,22 euro, podczas gdy wg zasad
obowiązujących do 30 czerwca wartość tej pomocy wyniosłaby aż 111 083,33
euro. 

Dopuszczenie do korzystania z pomocy publicznej de minimis przedsiębiorstw działających w sektorze węglowym.
Korzystna
modyfikacja przepisów dotyczących działalności transportowej –
zmniejszony limit pomocy publicznej (100 000 euro będzie obowiązywał
wyłącznie podmioty działające w sektorze transportu drogowego towarów, a
nie jak dotychczas także przedsiębiorców prowadzących działalność w
sektorze drogowego transportu pasażerskiego.

Przeniesienie
na kredytobiorcę korzyści wynikających z przyjęcia przez bank
kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji, co powinno skutkować 
ustaleniem korzystniejszych warunków kredytowania dla przedsiębiorców.


Zmiany w przepisach europejskich powinny dla programu gwarancji de
minimis być dobre w skutkach. Nie są one dla nas zaskoczeniem. Wspólnie z
naszymi partnerami
– bankami kredytującymi – przygotowywaliśmy się do nich już od jakiegoś
czasu, więc płynnie przejdziemy na nowe zasady
– tłumaczy Halina Wiśniewska, dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego. –
Co ważne, w wielu miejscach, nowe przepisy są korzystniejsze dla
przedsiębiorców, co może wpłynąć na jeszcze większą popularność
korzystania z tej formy zabezpieczenia kredytów –
dodaje.
 
Z
gwarancji de minimis do końca maja 2014 r. skorzystało już ponad 57
tysięcy przedsiębiorstw. Od początku programu BGK udzielił gwarancji de
minimis na łączną kwotę
prawie 11 mld zł. W efekcie w tym okresie banki kredytujące przyznały
kredyty o łącznej wartości 19 mld zł.
 
Bank
Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Powstał w
roku 1924 z inicjatywy Władysława Grabskiego, ówczesnego premiera i
ministra skarbu. Od początku
istnienia, BGK wspiera społeczno-gospodarcze programy rządowe oraz
programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Obecnie Bank
Gospodarstwa Krajowego, zarówno realizuje, jak i jest pomysłodawcą
wielu  programów służących rozwojowi gospodarczemu Polski.
Jest filarem rządowego programu Inwestycje Polskie, w ramach którego
organizuje długoterminowe finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym
inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej i
interesów państwa. Prowadzi programy wspierania eksportu
oraz programy infrastrukturalne, rozwija system poręczeń i gwarancji.
Uczestniczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek
komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej, a także w realizacji programów
związanych z poprawą sytuacji na rynku mieszkaniowym
i dostępem Polaków do mieszkań. Jest instytucją wiodąca w procesie
konsolidacji finansów publicznych oraz w systemie przepływu środków
europejskich.
 
[1]
Rozporządzenie
Komisji (WE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis.
2 Rozporządzenie Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

Źródło: BGK

body leasing

Zobacz tematy powiązane

Ranking chwilówek 2017

W najnowszym rankingu chwilówek ecasa.pl, Askredyt.pl awansował na pierwsze miejsce, zostawiając w tyle inne firmy. W porównaniu brano pod uwagę, dużą akceptowalność wniosków, zachęcające promocje dodatkowo kwotę pożyczki. AS Kredyt to nowa firma na rynku pożyczek ratalnych online. Oferuje pożyczkę od 800 do 15000 zł na czas nawet 36 miesięcy pod warunkiem spełnienia następujących wymogów: […]


Pożyczki prywatne ogłoszenia

Pożyczki Ogłoszenia Codziennie setki nowych ogłoszeń finansowych, codziennie nowe propozycje chwilówek prywatnych, ofert inwestycyjnych, oferty współpracy. Codziennie setki zapytań o szansę udzielenia pożyczki. Sprawdź juz teraz http://tablica.ecasa.pl.


Szybka pożyczka gotówkowa